Biodling

Bikupan söks igenom efter drottningceller. Finns det sådana är kommer en svärm att dra iväg. Drottningen drar iväg med hälften av bina och startar ett nytt samhälle. Är det aktuellt så kan man dela samhället med den gamla drottningen i en annan kupa än svärmcellerna Läs gärna Sköldmö’s artikel om bisamhället